GEOGCS["S-JTSK (Ferro)",
  DATUM["System_Jednotne_Trigonometricke_Site_Katastralni_Ferro",
    SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
      AUTHORITY["EPSG","7004"]],
    TOWGS84[589,76,480,0,0,0,0],
    AUTHORITY["EPSG","6818"]],
  PRIMEM["Ferro",-17.66666666666667,
    AUTHORITY["EPSG","8909"]],
  UNIT["degree",0.0174532925199433,
    AUTHORITY["EPSG","9122"]],
  AUTHORITY["EPSG","4818"]]