EPSG:6359

NGVD29 depth (ftUS)

MapTiler banner

Export

Definition: OGP XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <gml:VerticalCRS xmlns:epsg="urn:x-ogp:spec:schema-xsd:EPSG:1.0:dataset" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" gml:id="iogp-crs-6359">
 <gml:metaDataProperty>
  <epsg:CommonMetaData>
   <epsg:type>vertical</epsg:type>
   <epsg:alias alias="National Geodetic Vertical Datum of 1929 depth (ftUS)" code="29870" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
   <epsg:alias alias="NGVD29 depth" code="1165" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
   <epsg:informationSource>National Geodetic Survey, http://www.ngs.noaa.gov</epsg:informationSource>
   <epsg:revisionDate>2017-10-16</epsg:revisionDate>
   <epsg:changes>
    <epsg:changeID xlink:href="urn:ogc:def:change-request:EPSG::2013.028" />
    <epsg:changeID xlink:href="urn:ogc:def:change-request:EPSG::2013.055" />
    <epsg:changeID xlink:href="urn:ogc:def:change-request:EPSG::2014.027" />
   </epsg:changes>
   <epsg:show>true</epsg:show>
   <epsg:isDeprecated>false</epsg:isDeprecated>
  </epsg:CommonMetaData>
 </gml:metaDataProperty>
 <gml:identifier codeSpace="IOGP">urn:ogc:def:crs:EPSG::6359</gml:identifier>
 <gml:name>NGVD29 depth (ftUS)</gml:name>
 <gml:remarks>Replaced by NAVD88 depth (ftUS) (CRS code 6358).</gml:remarks>
 <gml:domainOfValidity xlink:href="urn:ogc:def:area:EPSG::1323" />
 <gml:scope>Geodetic and engineering surveying.</gml:scope>
 <gml:verticalCS xlink:href="urn:ogc:def:cs:EPSG::1043" />
 <gml:verticalDatum xlink:href="urn:ogc:def:datum:EPSG::5102" />
</gml:VerticalCRS>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <gml:VerticalCRS xmlns:epsg="urn:x-ogp:spec:schema-xsd:EPSG:1.0:dataset" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" gml:id="iogp-crs-6359">
 <gml:metaDataProperty>
  <epsg:CommonMetaData>
   <epsg:type>vertical</epsg:type>
   <epsg:alias alias="National Geodetic Vertical Datum of 1929 depth (ftUS)" code="29870" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
   <epsg:alias alias="NGVD29 depth" code="1165" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
   <epsg:informationSource>National Geodetic Survey, http://www.ngs.noaa.gov</epsg:informationSource>
   <epsg:revisionDate>2017-10-16</epsg:revisionDate>
   <epsg:changes>
    <epsg:changeID xlink:href="urn:ogc:def:change-request:EPSG::2013.028" />
    <epsg:changeID xlink:href="urn:ogc:def:change-request:EPSG::2013.055" />
    <epsg:changeID xlink:href="urn:ogc:def:change-request:EPSG::2014.027" />
   </epsg:changes>
   <epsg:show>true</epsg:show>
   <epsg:isDeprecated>false</epsg:isDeprecated>
  </epsg:CommonMetaData>
 </gml:metaDataProperty>
 <gml:identifier codeSpace="IOGP">urn:ogc:def:crs:EPSG::6359</gml:identifier>
 <gml:name>NGVD29 depth (ftUS)</gml:name>
 <gml:remarks>Replaced by NAVD88 depth (ftUS) (CRS code 6358).</gml:remarks>
 <gml:domainOfValidity xlink:href="urn:ogc:def:area:EPSG::1323" />
 <gml:scope>Geodetic and engineering surveying.</gml:scope>
 <gml:verticalCS xlink:href="urn:ogc:def:cs:EPSG::1043" />
 <gml:verticalDatum xlink:href="urn:ogc:def:datum:EPSG::5102" />
</gml:VerticalCRS>