GEOGCS["S-JTSK/05 (Ferro)",
  DATUM["System_Jednotne_Trigonometricke_Site_Katastralni_05_Ferro",
    SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
      AUTHORITY["EPSG","7004"]],
    TOWGS84[572.213,85.334,461.94,4.9732,1.529,5.2484,3.5378],
    AUTHORITY["EPSG","1055"]],
  PRIMEM["Ferro",-17.66666666666667,
    AUTHORITY["EPSG","8909"]],
  UNIT["degree",0.0174532925199433,
    AUTHORITY["EPSG","9122"]],
  AUTHORITY["EPSG","5229"]]