EPSG:62586413 DEPRECATED

ETRS89 (3D deg)

MapTiler banner

Export

Definition: OGP XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <gml:GeodeticCRS xmlns:epsg="urn:x-ogp:spec:schema-xsd:EPSG:1.0:dataset" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" gml:id="epsg-crs-62586413">
  <gml:metaDataProperty>
   <epsg:CommonMetaData>
     <epsg:type>geographic 3D</epsg:type>
     <epsg:alias alias="ETRF89 (3D deg)" code="2138" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
     <epsg:alias alias="EUREF89 (3D deg)" code="2141" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
     <epsg:informationSource>OGP</epsg:informationSource>
     <epsg:revisionDate>2002-12-07</epsg:revisionDate>
     <epsg:show>false</epsg:show>
     <epsg:isDeprecated>true</epsg:isDeprecated>
   </epsg:CommonMetaData>
  </gml:metaDataProperty>
  <gml:metaDataProperty>
   <epsg:CRSMetaData>
     <epsg:projectionConversion xlink:href="urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::101" />
     <epsg:sourceGeographicCRS xlink:href="urn:ogc:def:crs:EPSG::4345" />
   </epsg:CRSMetaData>
  </gml:metaDataProperty>
  <gml:identifier codeSpace="OGP">urn:ogc:def:crs:EPSG::62586413</gml:identifier>
  <gml:name>ETRS89 (3D deg)</gml:name>
  <gml:remarks>See CRS code 4345 for recommended coordinate axis representation for the human interface.</gml:remarks>
  <gml:domainOfValidity xlink:href="urn:ogc:def:area:EPSG::1298" />
  <gml:scope>Geodetic survey. Recommended coordinate axis representation for computer interchange.</gml:scope>
  <gml:ellipsoidalCS xlink:href="urn:ogc:def:cs:EPSG::6413" />
  <gml:geodeticDatum xlink:href="" />
</gml:GeodeticCRS>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <gml:GeodeticCRS xmlns:epsg="urn:x-ogp:spec:schema-xsd:EPSG:1.0:dataset" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" gml:id="epsg-crs-62586413">
  <gml:metaDataProperty>
   <epsg:CommonMetaData>
     <epsg:type>geographic 3D</epsg:type>
     <epsg:alias alias="ETRF89 (3D deg)" code="2138" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
     <epsg:alias alias="EUREF89 (3D deg)" code="2141" codeSpace="urn:ogc:def:naming-system:EPSG::7301" />
     <epsg:informationSource>OGP</epsg:informationSource>
     <epsg:revisionDate>2002-12-07</epsg:revisionDate>
     <epsg:show>false</epsg:show>
     <epsg:isDeprecated>true</epsg:isDeprecated>
   </epsg:CommonMetaData>
  </gml:metaDataProperty>
  <gml:metaDataProperty>
   <epsg:CRSMetaData>
     <epsg:projectionConversion xlink:href="urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::101" />
     <epsg:sourceGeographicCRS xlink:href="urn:ogc:def:crs:EPSG::4345" />
   </epsg:CRSMetaData>
  </gml:metaDataProperty>
  <gml:identifier codeSpace="OGP">urn:ogc:def:crs:EPSG::62586413</gml:identifier>
  <gml:name>ETRS89 (3D deg)</gml:name>
  <gml:remarks>See CRS code 4345 for recommended coordinate axis representation for the human interface.</gml:remarks>
  <gml:domainOfValidity xlink:href="urn:ogc:def:area:EPSG::1298" />
  <gml:scope>Geodetic survey. Recommended coordinate axis representation for computer interchange.</gml:scope>
  <gml:ellipsoidalCS xlink:href="urn:ogc:def:cs:EPSG::6413" />
  <gml:geodeticDatum xlink:href="" />
</gml:GeodeticCRS>